PROJEKT: CIWIS

Projekt „Centrum Integracji Wielkopolski Inicjatyw Społecznych w Kaliszu” odpowiada na potrzeby organizacji pozarządowych i społeczników w nich działających z południowej Wielkopolski, wpisując się w oczekiwania i problemy NGO tej części regionu. Realizatorem są dwie Fundacje: „Inicjatywa dla Opatówka” i „im. Bolesława Pobożnego.

Celem strategicznym przedstawionego projektu jest wzmocnienie potencjału przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego oraz przedstawicieli grup inicjatywnych podejmujących kroki do utworzenia organizacji pozarządowych lub już założonych organizacji w okresie pierwszych dwóch lat działalności z subregionu kaliskiego poprzez organizację kompleksowego wsparcia merytorycznego oraz infrastrukturalnego w ramach prowadzonego Centrum.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie społeczników działających w organizacjach pozarządowych, jak i osób niezrzeszonych, działających nieformalnie. Przedstawione w projekcie wsparcie obejmuje różnorodne formy: szkolenia, doradztwo, obsługę punktu informacyjnego dla NGO, udostępnienie infrastruktury („wirtualnego biura” czy pomoc w organizacji odpowiednich, bezpłatnych pomieszczeń na potrzeby NGO), pikniki NGO, konferencje, artykuły oraz wszelkie rodzaje działań promujących NGO wśród społeczności mieszkańców, a także organizację innych spotkań i działań wzmacniających społeczników oraz sektor pozarządowy w subregionie kaliskim.

W szczególny sposób chcemy stawiać na aktualne wyzwania NGO: promowanie ich działań w środowiskach lokalnych i regionalnym, komunikowanie z jednej strony o potrzebach i wyzwaniach NGO, ale z drugiej strony bycie pośrednikiem między Samorządem Województwa Wielkopolskiego a organizacjami w południowej części regionu. Wierzymy, że dzięki przedstawionej ofercie nasza propozycja uzyska przychylność i da prawdziwy zastrzyk energii wielkopolskim NGO!

DORADZTWO

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

SZKOLENIA

Fundraising

Metodologia pisania projektów

Współpraca jednostek JST i NGO

RODO

Promocja i komunikacja w NGO

Księgowość w NGO

Aspekty prawne a NGO

Fundraising

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Metodologia pisania projektów

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Współpraca jednostek JST i NGO

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

RODO

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Promocja i komunikacja w NGO

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Księgowość w NGO

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aspekty prawne a NGO

Click here to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pakiet Rozwój

Pakiet „Rozwój” jest kluczowy do prawidłowego wzmacniania kompetencji członków, wolontariuszy i zainteresowanych tematyką NGO w subregionie kaliskim. Jest on przeznaczony dla istniejących organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, które zainteresowane będą wzmocnieniem swoich kompetencji w zakresie działalności w NGO, pracy w społecznościach lokalnych i na ich rzecz, budowania partnerskiej współpracy. Jednakże warto podkreślić, że ze szkoleń czy doradztwa będą mogły skorzystać także przedstawiciele grup nieformalnych lub osoby na etapie zakładania NGO.

Pakiet Promocja

Pakiet Promocja ma nowatorski kształt, bowiem jak wynika z z naszych analiz, rozmów z działaczami NGO, ale też z mieszkańcami – wielokrotnie organizacje robią ciekawe projekty, działania, wydarzenia, a nie docierają skutecznie do odbiorców. Chcemy to zmienić poprzez aktywniejsze działania na rzecz promocji.

Pakiet Sieciowanie

Pakiet Sieciowania jest komplementarnym uzupełnienie zaprezentowanych już działań. Pomoc organizacjom przy tworzeniu, rozwijanie kompetencji i promocja jest ważne, ale sieciowanie ich, poznawanie, integracja – odgrywa nie mniejszą rolę. Dlatego w odpowiedzi na te aspekty, na podstawie posiadanych kompetencji, chcemy organizować wydarzenie konferencyjne dedykowane tematycznie NGO, na które zaproszeni będą przedstawiciele innych sektorów (JST, biznesu, nauki, mediów, itd.).

GALERIE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!


    ZAPISZ SIĘ!

      CIWIS Kalisz