Inne działania

Inne działania

-Szkolenie doradcze Centrum PISOP w Opatówku

13 marca 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatówku odbyło się spotkanie doradczo-informacyjne ”Od pomysłu do Mikrodotacji”. Wiązało się to z ruszającą wiosną 2015 roku drugą edycją projektu ”Wielkopolska Wiara” organizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, zaś dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu grupy nieformalne lub samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe zgłaszają ciekawe inicjatywy, które mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 5000 zł.

Szkolenie poprowadziła p. Joanna Jękot-Łaźniak, doradca Centrum PISOP specjalizująca się w projekcie „Wielkopolska Wiara”.

Doradczyni „Wielkopolskiej Wiary” przedstawiła uczestnikom spotkania zasady konkursu oraz drogę od opracowania do złożenia projektu, doradziła na co zwrócić szczególną uwagę podczas planowania projektu i tworzeniu wniosku oraz opowiedziała o poprzedniej edycji i dobrych praktykach inicjatyw oddolnych. Swoje doświadczenie z poprzedniej edycji przedstawił także Mateusz Walczak, który realizował projekt w ramach pierwszej edycji „Wielkopolskiej Wiary” jako lider lokalnej grupy nieformalnej.

Organizatorami spotkania byli: Mateusz Walczak Radny Gminy Opatówek oraz grupa „Inicjatywa dla Opatówka”.

IMG 2914
IMG 2917
IMG 2918
IMG 2919
IMG 2923
IMG 2924
IMG 2925
IMG 2927
IMG 2928
IMG 2929
IMG 2930
IMG 2932
IMG 2933
IMG 2935
IMG 2937
IMG 2938

-Działania Godne Uwagi 2015

W pierwszym kwartale 2015 roku projekt ”Spotkania ze sztuką – Opatówek 2014”, organizowany przez ”Inicjatywę dla Opatówka” cykl wydarzeń kulturalnych, został nominowany do tytułu ”Działania Godne Uwagi”.

Konkurs „Działania Godne Uwagi” organizowany jest po raz drugi przez Centrum PISOP pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W konkursie biorą udział inicjatywy zgłoszone z terenu pięciu subregionów Wielkopolski. W subregionie kaliskim wśród nominowanych znalazł się cykl „Spotkania ze sztuką – Opatówek 2014”.
Przedstawiciele „Inicjatywy dla Opatówka” wzięli udział w poznańskiej uroczystości 17 marca 2015 r. obejmującej wręczenie nagród i wyróżnień. Ponadto odbyła się konferencja „Przyszłość i inspiracje III Sektora w Wielkopolsce”.

 AN 9861
 AN 9928
SONY DSC