Rozwój Inicjatywy – rozwój Opatówka

Projekt „Rozwój Inicjatywy – rozwój Opatówka” polegał na rozwinięciu skrzydeł przez nowopowstałą Fundację „Inicjatywa dla Opatówka”. W jego ramach zaplanowano m.in. stworzenie strategii rozwoju organizacji, przeprowadzenie szkoleń dla zespołu Fundacji, stworzenie pakietu promocyjnego oraz zakup potrzebnego sprzętu biurowego.

Dzięki wzmocnieniu początkowego potencjału Fundacji zapewniliśmy jej poprawny rozwój w pierwszej fazie działalności. Wpłynęło to pozytywnie na rozwój nie tylko naszego zaplecza, ale także Gminy Opatówek, gdzie działamy – w tym czasie odbyło się kilka wydarzeń kulturalnych.

Projekt trwał od czerwca do października 2015 r. i został zrealizowany przy dofinansowaniu uzyskanemu z Mikrodotacji programu „Wielkopolska Wiara” z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, którego operatorem w województwie wielkopolskim jest Centrum PISOP.